ÉRDEKES!

PARAMETER
      FÜZET

ARCHIVE

RÁDIÓ

HOME

LINKS

 

 

A PARAMETER "NON PROFIT" KLUB! - HASZONMENTES MAGYARSÁGÁPOLÁS!


A PARAMETER PROGRAMJA

FILMKLUB és IRODALOM

Január 21, szombat este 8:30

8:00 "Befûzô"
- Rövidfilmek!
- A Parameter olvasó, friss hírlapokkal, magazinokkal vár! (kínálat alul)

8:30 "Gondolat Ambulancia"

Gárdos Péter: A porcelánbaba játékfilm 2005, 75perc

Szereplôk: amatôrök!!!

Volt egyszer a Tanya.
Valahol Magyarországon.
Közelebbrôl: Európában.
Még közelebbrôl: a Föld nevû bolygón.
Itt, ezen a Tanyán szeretnivaló, naiv és rafinált tanyasi emberek éltek.
Idônként idegen emberek érkeztek erre a Tanyára.
És akkor mindig elszabadult a pokol.
Mert az idegenekkel jött a halál is.
Meg a pusztulás.
Meg a gyûlölet.
És az irigység. És a hiúság. És a szégyen. És a hazugság.
Ezen a Tanyán az idegenek mindig csak bajt okoztak…

Lázár Ervinnek 1996-ban jelent meg egy varázslatos novelláskötete. (Csillagmajor) Ezeket az elbeszéléseket a helyszín köti össze, az a valóságban nagyon is létezô TANYA, amelyben szeretnivaló, naiv és rafinált tanyasi emberek élnek.
Ámde. Ezen a tanyán valamennyi história, egy ponton, sokszor már a novellák elején elrugaszkodik a földtôl, csodás és váratlan fordulatot vesz, majd minden külön eligazítás nélkül - átmegy mesébe.
Mesébe, még hozzá nem akármilyenbe. Ezek a rácpácegresi történetek a XX. század rémséges, riasztó történelmébe merítkeznek. A saját törvényeik szerint élô tanyasiak így vagy úgy szembekerülnek a körülöttük lévô (elterülô) Világ saját törvényeivel és ebbôl az összeütközésbôl felemelô, megríkató, varázsos históriák
születnek.
Ezekbôl a históriákból mesél filmünkben három szorosan összefüggôt "A porcelánbaba".
"A porcelánbaba" híradás egy letûnt idôbôl. Néhány borzalmas csoda a múlt század Európájából.
A film számos filmfesztivál mellett a torontói filmfesztiválon is szerepelt!

Interneten
Kritika

10:00 "Maradj még" Irodalmi kalandozás!

Vendégünk Pablo Urbányi író

Bemutatjuk új kötetét, amit meg is lehet vásárolni a helyszínen; Naplemente szimptóma
A kötet most jelent meg a dunaszerdahelyi Nap Kiadónál. A sokat vitatott gyermekeutanázia
s általában az eutanázia problémakörével foglalkozik.
Izgalmas téma! Mindenkit várunk egy intim, kötetlen beszélgetésre, a Parameterbe!
Pablo Urbányi a tavalyi év végén elnyerte az Ipolyság Díszpolgára címet! Szeretettel köszöntjük a Parameterben!
Interneten:
Népszabadság interjú: http://www.nol.hu/cikk/380166/
Magyar Rádió interjú: http://www.radio.hu/index.php?cikk_id=156031

...................................................................................................................................

Parameter Gondolat Ambulancia
695 Coxwell Ave. 6. emelet (Danforth-Coxwell ) metró - Coxwell megálló


A PARAMETER ÉS A MAGYARHÁZ KÖZÖS PROGRAMJAI

Hegedûs Endre zongoramûvész jubileumi hangversenye a Magyarházban,

január 20-án, pénteken este 7:30-kor

A forradalom közelgô 50. évfurdulója alkalmából, Hegedûs Endre "Az 1956-os hôsök tiszteletére" ad koncertet. (a mûsorban többek közt Liszt, Bartók, Kodály mûveibôl)
Hegedûs Endre egyike a legkiválóbb magyar zongoristáknak. Rendkívüli technikai adottságokkal megáldva, elmélyült muzsikálással szolgálja a zongorairodalom remekeit, akulonosen ki kell emelni Chopin és Liszt interpretációit. Hegedûs Endre Antal István, Kocsis Zoltán, Rados Ferenc, Schiff András és Hajdú Anna tanárokkal tanult, valamint Bruno Leonardo Gelber és Vásáry Tamás mesterkurzusain képezte tovább magát.

Tíz nemzetközi zongoraverseny díjazottja, és számos értékes kitüntetés birtokosa (Cziffra György-díj, Liszt-díj, Steinway Artist cím). Egyéni hangversenyein kívül, feleségével, Hegedûs Katalinnal gyakran lépnek fel négykezes és kétzongorás mûvek elõadásával. Folyamatosan koncertezik és tanít a világ minden pontján Magyarországtól Japánig, Ausztráliától Dél-Koreáig.
Hegedûs Endre zongoramûvész a hit után a legcsodálatosabb ajándéknak a zenét tekinti. Példaképe Liszt, akinek szavaival õ is vallja, hogy: „a muzsikus és a pap hivatásában sok a hasonlóság. Mindkettõnek az életét, érzéseit, szenvedélyeit, tudását, szellemi és fizikai erejét egészen oda kell ajándékozni".

Belépô: $20

Jegyrendelés/Információ: 416-693-8312 (zsolt) 416-654-4926 (magyarház)
e-mail: parameter@sympatico.ca

Cím: Magyar Kultúrközpont, 840 St. Clair Ave. W. Toronto
http://www.hegedusendre.com
Parameter Gondolat Ambulancia
695 Coxwell Ave. 6. emelet (Danforth-Coxwell ) metró - Coxwell megálló"Ahol jó együtt lenni!" Marosán Gyula Terasz.

Júniusban a klub-terasz felvette Marosán Gyula festômûvész barátunk nevét.
Gyula 1 éve távozott közülünk!

Marosán Gyula Terasz itt

 


Archívum: 2004 2003 2002 2001 2000 1999

KORÁBBI PROGRAMJAINK 2005

„A szeretet sugározzon mindenüvé, mert szeretet nélkül nem lehet sem muzsikálni, se tanítani, se írni. Szeresse mindenki az övéit, saját népét és értékeit, hogy a másokét is szeretni tudja.” Barsi Ernô

"Nyitva van az arany kapu..."

Dr. Barsi Ernô néprajzkutató, hegedûmûvész, tanár

Sós Ágnes: Félálom dokumentumfilm Barsi Ernôrôl

Barsi Ernô a szó nemes értelmében vett TANÍTÓ, 2005. június 28-án töltötte be 85. életévét.
Otthon országszerte sokan ismerik pedagógusi, elôadói, kutatói és publikációs tevékenységét. Ref. teológiai,
zeneakadémiai végzettségével és néprajzi doktorátusával a háta mögött máig megmaradt annak, aki mindig is volt:a magyar kultúra szerény, alázatos követének.
Tanítványa volt Kodály Zoltánnak, akit a mai napig példaképének tekint. Útmutatásait a ma már nyugdíjas tanítványai is követték, a fiatalok is követik, szerte az országban.
Egész életútjára érvényes Kodály következô mondása: „Nem faj a magyarság, hanem kultúra…morális alapja mindezekért való áldozatkészség. Ez a magyar kultúra pislákoló mécses, a mécsbôl azonban világító fáklya lehet. Még sokan élnek, akik nem tudnak róla. Nem ismerik, tehát nem is szerethetik. Elég volna az itt
élôk, eddig közömbösek tevékeny érdeklôdése, hogy a mécses fáklyává lobogjon föl. Ezzel a magyarságnak olyan védô bástyája épülne, amin nem fognak az anyagi erôk fegyverei.”
Barsi Ernô egész életét, munkásságát annak szentelte, hogy ez a fáklya fellobbanjon. Akik tanítványai voltak, hallották többezer elôadásának egyikét, olvasták számos néprajzi publikációjának valamelyikét, gazdag népdalgyûjtésének gyöngyszemeit éneklik országszerte, tovább viszik ezt a lángot.
Ez a láng - hál’ Istennek -, ma is ifjonti hévvel és korát meghazudtoló szellemi frissességgel ég. Még ma is fel akarja lobbantani a pislákoló mécsest!


"Maradj velem"

Balázs Fecó koncert
Hobo, Cseh Tamás és Vikidál Gyula után ismét egy élô rocklegenda Torontóban!
Balázs Fecó az ôs-Neoton, a Taurus és a Korál alapító billentyûse, nagy slágerek szerzôje (Szólíts meg vándor, A lány akire szerelemmel nézhetek, A kôfalak leomlanak, Szeretet koldusai, Válaszra várva, Fekete bárány, Hangoddal ébreszt a szél, Maradj velem, Anyám vigasztalj, Hazafelé, Homok a szélben, Ne állj meg soha, Van egy ôszinte dal ...)

http://www.balazsfeco.hu


"Milyen jó lenne nem ütni vissza"
Fenyô Ervin, budapesti színmûvész József Attila estje!

Az irodalmi est bemutatója Hamburgban volt; 1992-ben.Vikidál Gyula

Vikidál Gyula a magyar rock legendás alakja. A P. Mobil és a Dinamit alapítója, rockopera és musical énekes.
Legendás alakítása volt Koppány az István a király-ban

A Koncert után DISCO hajnalig! (DJ Hargitai és DJ Bíró)"KÁTAI KRÓNIKÁK (Többrendbeli Énekek)"
Kátai Zoltán énekmondó (Magyarország)

Hangszeres énekek a magyar reneszánsz korából, és a középkorból, valamint csángó magyar hangszeres zene, és énekek.

Reneszánsz Laka (Mátyás korabeli vacsora)
Menü
Leves: bárányhúsa új mázasfazékban, citrommal, tárkonnyal, jól becsinálva
Fôétel: Mátyás Király kedvence, jérce melle meglángolva, töltve aszalt szilvával, fügével
Desszert: mandulatejben fôzött rizs, erdei gyümölcsök forró levével, Beatrix kedvére

Az interneten
Kátai Zoltán hivatalos honlapja
Hangzó Helikon sorozat


A Parameter Gondolat Ambulancia, október 29-i mûsorával tiszteleg 1956 emléke elôtt!

Mészáros Márta: A temetetlen halott színes játékfilm, dokumentum elemekkel, 2004

Interneten
A film hivatalos honlapja
Gondola Portál
CsPV filmes magazin
Premierpark

+ Vendégünk Dr. Gubcsi Lajos, a Magyar Mûvészetért Díj alapítója és kuratóriumi elnöke, számos bibliofil díszalbum szerzôje, kiadója! Néhány cím:
- A csillagokban Bubik István.
- Üzenet a végekrôl I. - Felvidék
- Üzenet a végekrôl II. - Kárpátalja
- Üzenet Erdélybôl
Szó lesz továbbá arról a képzômûvészeti aukcióról, melyet Gubcsi Lajos indított az erdélyi árvízkárosultak megsegítésére. (információ a honlapon!)

Interneten
gubcsi.hu


Ragályi Elemér: Csudafilm színes, magyar romantikus vígjáték, 2004

Szereplôk: Kern András, Katerina Kidaskalou, Rudolf Péter, Reviczky Gábor, Badár Sándor, Kovács Lajos, Jordán Tamás


Interneten
A film hivatalos honlapja
Tamás Amaryllis (Fimkultúra): Karcos arcok Csudafilmje beszélgetés az elsôfilmes Ragályi Elemérrel Sulyok Máté (Filmkultúra): Nemjelzô
J.A. (Alon): Egy este Kern Andrással/Csudafilm
A Csudafilm vezeti a nézettségi listát! (HVG)
Moziplussz kritika
Báron György (Filmvilág): Nyáron, görögbe
Uno.hu kritika


Novák Erik/Gauder Áron: Nyócker! animációs film (Figyelem! Szókimondó szövegek! - 16 éven felülieknek!) 88perc

"A Nyócker világa olyan, mintha egy szipusok között rendezett gyermekrajz-verseny pályamunkáit kiállították volna egy fekáliaszagú józsefvárosi téren: a betonasztalkákkal és haldokló fákkal díszített háromdimenziós „játszótérben” kétdimenziós agyszülemények ügyeskednek és botladoznak, de leginkább káromkodnak. … történetünk hôsei a tipikus helyi felnôttek (cigányvajdák, gyanús vállalkozók, prostituáltak, korrupt rendôrök, nagymellû tanárnôk, és sok-sok kóbor alkoholista) gyûrûjében cseperedô kisiskolások, csupa kimagasló tehetség, akik nyomorúságos lakhelyüknek és életminôségüknek köszönhetôen magukon viselik a kortárs magyar társadalom minden devianciáját: drogoznak, korrumpálnak, káromkodnak, és mindenekelôtt kiélik minden perverziójukat. … A nyócker „mûfajteremtô” … alkotói megmutatták, hogy a kis alkotóközösségek könnyedén felvehetik a versenyt az akadémiai tudással felvértezett filmesekkel." FilmvilágSas Tamás: Apám beájulna színes, magyar film (2003) angol felirat 102perc

Szereplôk: Csôsz Boglárka, Gáspár Kata, Haumann Máté, Kern András, Kiss Mari, Koós János, Kulka János, Máté Marcell, Tallós Rita


Interneten
Hivatalos oldal
Premierpark cikk
Moziplussz
Filmvilág


A Parameter vendége volt Eperjes Károly színmûvész

"Az igazat mondd, ne csak a valódit"
Zenés, rendhagyó irodalmi est a XX. század Istenkeresô költôitôl, Eperjes Károly tolmácsolásában.
(Ady, Babits, József Attila, Nemes Nagy Ágnes, Szabó Lôrinc, Pilinszky) + filmvetítés

Interneten
Eperjes Károly színmûvész
Élô Anita: Eperjes Károly a hogyan továbbról. (Heti Válasz)
Balázs István beszélgetése Bolberitz Pállal és Eperjes Károllyal, a Tháli és Teológia címû könyv kapcsán
Tháli és Teológia


Sas Tamás: Szerelemtöl sújtva színes, magyar film (2003) angol felirat

A huszonnégy éves Éva (Kovács Patrícia) évek óta egyedül él szüleitôl rámaradt kis lakásában. Szûkre szabott életének egyetlen értelme Tiborral (Máté Gábor), egy negyvenhárom éves házasemberrel folytatott titkos szerelmi viszonya.
Éva hétrôl-hétre mindig ugyanarra a két napra vár: a szerdákra és a szombatokra, amelyeket együtt tölthet a férfival. Úgy tûnik azonban, hogy Tibor csak áltatja, és nem akarja elhagyni feleségét, Klárát. Éva végsô elkeseredésében felkeresi szerelme feleségét, de ezzel egy idôben kamaszkorának eddig elfolytott, szörnyû élményei is lassan napvilágot látnak...

"Mély hódolat Ragályi Elemér teremtô tehetsége elôtt. Hihetetlen, de kamerája látványos (!) filmet fényképezett az egyhelyszínes,
egyszemélyes monodrámából. Nagy varázslat az övé." Népszava(a Moszkva tér rendezôjének új filmje!)


Török Ferenc: Szezon színes, magyar film (2004) angol felirat

Interneten

A film hivatalos honlapja
Interjú Török Ferenccel - Mozinet
A Szezonról az Educafe honlapján


A Parameter vendége volt Szász Jenô Székelyudvarhely polgármestere

Szász Jenô az ország egyik legfiatalabb polgármestere volt, amikor független jelöltként 1996-ban, 27 évesen megválasztották Székelyudvarhely élére. Korábban már volt közösségi vezetôi tapasztalata, hiszen brassói tanulmányai idején (okleveles faipari mérnöki diplomát szerzett a Transilvánia Egyetemen) a brassói egyetemi diákszövetséget is vezette, késôbb pedig a székelyudvarhelyi Caritas segélyszervezet elnöke volt. Másoddiplomáját - még polgármesterré való választása elôtt - a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte és részt vett a Soproni Erdészeti Egyetem Phd képzésén is.
Elsô polgármesteri ciklusában a városban magyar nyelvû állandó színházat és tánccsoportot hozott létre, valamint magyar tannyelvû egyetemi képzést (a Tatabányai Modern Üzleti Tudományok kihelyezetett karát). A csereháti-ügyben a magyarság érdeke melletti kiálássával nemzetközi ismertséget szerzett, de kivívta a román hatalom haragját is - perek és zaklatások lavinája indult ellene. Az RMDSZ 2000-ben mindent megtett, hogy legyôzze a választásokon: a kampánycsend elôtt a teljes vezérkar (Markó Bélával az élen) Székelyudvarhelyen kampányolt Szász Jenô ellen, miközben Marosvásárhelyen alig száz szavazaton múlott, hogy Fodor Imre helyett román polgármestere lett a városnak.
2000-ben Gödöllôn a Magyar Polgármesterek Világtalálkozóján ô kapta az elsô ízben kiadásra kerülô Év polgármestere címet és az ezzel járó Ezüstláncot. Most tölti harmadik polgármesteri cikulsát. 2004 májusban Orbán Viktorral közösen Székelyudvarhelyen felavatták az Emlékezés Parkját, mely tizenhárom mellszoborral emlékezik a magyar történelem és közélet nagyjaira. A Vándor Székely Hazatalál feliratú szobor Wass Albert vonásait mintázza - a jelenlegi román törvények értelmében nem lehet(ne) Romániában Wass Albertnek szobrot állítani. Szász Jenô a székelyföld autonómiáját és a határon túli magyarok kettôs állampolgárságát zászlajára tûzô Magyar Polgári Szövetség elnöke - pártot 2004-ben, nemzetközi tiltakozást kiváltó módon nem engedték indulni sem a helyhatósági, sem a parlamenti választásokon.
Nôs, felesége tanítónô, egy kislányuk van. Szász Jenô ma is egy két szobás panellakásban él.

Interneten:
Székelyudvarhely honlapja
Székelyudvarhely.lap.hu


A Parameter vendége volt: Pablo Urbányi író

Közremûködtek: Budai Izabella fuvolán, a regénybôl részletek olvasott Horváth Géza

A budapesti Ünnepi Könyvhét egyik szenzációja volt Pablo Urbányi Silver címû könyve, amelyet Dobos Éva fordított és a dunaszerdahelyi NAP Kiadó jelentetett meg. Pablo Urbányi jelenleg Kanadában él családjával és spanyol nyelvû argentin íróként tartják számon. 1939-ben született Ipolyságon, szüleivel hétéves korában kényszerült kivándorolni Argentínába. Magyar nyelvtudását szinte tökéletesen megôrizte, azonban írni magyarul sohasem tanult meg, hiszen a háború után Csehszlovákiában megszûntek a magyar iskolák és ô egy évig szlovák iskolába járt, Argentínában pedig spanyolul tanult. Saját bevallása szerint két anyanyelve van. A magyar, amelyet a szívében ôriz és a spanyol, amely az önmegvalósítás, a közlés eszköze, lételem, s amely íróként megnyitotta számára a világot. Pablo Urbányi Ottawában egyetemi oktatóként is spanyolt tanított, tanít, az angollal íróként nem került bizalmas viszonyba, úgymond „csak“ kommunikálásra használja. Mindenesetre angol nyelvre is lefordították már munkáit. Magyarul korábban csak egy elbeszéléskötete jelent meg, szintén Dobos Éva fordításában.

Interjú Pablo Urbányival a Torontói Magyar Rádió március 5.-i adásában itt!

Az interneten:
Kerekes Tamás: A MAJMOKAT KITÜNTETIK, UGYE? (Transindex)
A fekete humor a legfelszabadítóbb. Pablo Urbányi íróval Csanda Gábor készített interjút. (ÉS)
Kiricsi Zoltán: Hiányállapotok (könyvkritika És)
Kerekes Tamás: A majmokat kitüntetik ugye? (Vajdaság Portál)
Fésületlen beszélgetés Pabló Urbányival. (Szabadújság)
Nap Kiadó


Színházi közvetítés!

Paul Portner: Hajmeresztô - a Radnóti Színház elôadása 150 perc
(a két felvonás közti szünetben interjú a szereplôkkel, és a rendezôvel + nézôtéri nyomozás)

Rendezô: Bálint András
Szereplôk: Kern András, Kováts Adél, Görög László, Moldvai Kis Andrea, Csankó Zoltán, Szakács Tibor

Paul Portner darabja, a Hajmeresztô szabályos krimi.
Egy fodrászszalonban játszódik, ahová annak rendje és módja szerint egymás után érkeznek a vendégek,
mígnem az üzlet fölötti lakás hangoskodó lakója - akinek zavaró jelenléte jól hallható - gyilkosság áldozata lesz. A gyilkost, a jól szerkesztett bûnügyi történetek illemszabályainak megfelelôen a szereplôk között kell keresni. Elôkerül a felügyelô - már az ô megjelenése is meglepetés -, és elindul a nyomozás a hajmeresztô események kiderítésére. (Fölhívom a nézôk figyelmét a fordító leleményére, különös tekintettel a címbeli szójátékra.)
Innen kezdve minden, ami odáig szabályosnak látszott, szabálytalanná válik. A szerzô a nézôk játékösztönére épít. Nyilván sokan vannak, akik egy-egy krimi közben "magánnyomozást" folytatnak, találgatnak, kombinálnak, esetleg vitába keverednek nézôtársaikkal a fordulatok megítélését illetôen.
Szeretünk játszani. Szeretünk okosabbak lenni a nyomozónál. Szeretnénk Columbók lenni. Hát most lehetünk. A darab írója ugyanis - a felügyelô segítségével - bevon bennünket a játékba. Leállítja a cselekményt és megkérdezi a véleményünket: "Ön szerint ki a gyilkos?" Mi pedig, akik a nézôtéren ülünk, tanúskodhatunk, megkérdezhetjük a szereplôket, mit miért mondtak, mit miért csináltak, újrajátszathatjuk a jeleneteket és szavazhatunk arról, hogyan folytatódjék a darab. Úgy fog, ahogyan a legtöbben szavazunk.
Elôre elárulhatjuk, hogy mindenki gyanús. Tessék nagyon jól figyelni, minden gyanús jelre reagálni, rajtakapni a lehetséges tetteseket - akik a Radnóti Színház kiváló színészei - egy-egy árulkodó mondaton, gesztuson, arcrezdülésen.
Hogy ki a gyilkos? Önöktôl, a nézôktôl is függ. K.T. (TV Újság)


Giuseppe Tornatore: Malena színes, magyarul beszélö, olasz film (2000)

Operatôr: Koltai Lajos

Gyönyörû, akár Itália. Mindenki csodálva lesi minden mozdulatát. Fantáziálnak róla. És rosszat képzelnek a "víg" özvegyrôl. Hiszen nem is ismerik. Maléna (Monica Bellucci) életét egy fiatal, serdülô fiún, Renato Amoroso-n (Giuseppe Sulfaro) keresztül ismerjük meg. A történet a második világháború elôestéjén kezdôdik, és ismét béke van, amikor befejezôdik. Maléna férje meghal a fronton. A fiatal nô nem tudja ellátni magát. A férfiak fantáziálnak, a nôk pedig a legrosszabbat képzelik róla. Maléna nem tudja irányítani saját maga életét. Egy bombázás miatt apját is elveszti. Nem marad senkije. Belehajszolják a bûnbe,
kihasználják elesettségét. És amikor elfogadja sorsát, mindenki ellene fordul. Tornatore ismét hatalmasat alkotott. Nagyon éles társadalomkritikát tár elénk. És ha van egy kis képzelôerônk, akkor könnyen megérthetjük, mirôl is szól igazán ez a film. Maléna maga Olaszország. A falu az Antant. Aki eltaszítja magától Malénát, miután megerôszakolta és kihasználta ôt. Ezért lefekszik a náciknak. És ki is Renato, aki megmutatja tisztességét? Talán maga Tornatore, aki lelkesen tekeri biciklijét, és keményen hajt, hogy megmentse hazáját.


A Parameter vendége volt: SAVANYA ISTVÁN zeneszerzö, zenész, elöadómüvész

 

István így vall önmagáról:

Tizenöt éves koromban kezdtem zenével foglalkozni. A leghozzáférhetôbb és legnépszerûbb hangszert, a gitárt választottam elsô próbálkozásaim eszközéül. Érdeklôdésemet az észak-amerikai népzene keltette fel, de a magyar népzenéhez való erôs vonzalmam is zenei útkeresésem irányadójává vált.
Elsô gitárleckéimet barátomtól, Sztrain István gitármûvésztôl vettem.
Hamarosan azonban a felvételek és a személyes találkozások, élmények vették át az irányitó szerepet további tanulmányaimban.

Zenészi pályám legelejétôl kezdve szinpadon, közönség elôtt próbáltam ki legújabb ötleteimet. Ez a gyakorlat bizonyult a legalaposabb iskolának. Sokszor egyedül, de egyre sûrûbben zenekarral álltam a közönség elé.
Több éves fejlôdés után az ÉDOSZ Szeged táncegyüttes zenekarában játszottam bôgôn. Emellett, az akkorra országos ismertségre szert tett Bluegrass Pilgrims Band vezetôje, alapitótagja is voltam. Ennek az állandóan változó felállásban mûködô, dinamikus együttesnek oszlopos tagjai Várkonyi Eszter (ének) és Kiszin Miklós (bôgô, jelenleg Molnár Dixieland Band) voltak.
Ez az együttes hozta létre a legelsô, rendszeresen jelentkezô bluegrass klubot Magyarországon, a szegedi DÉLÉP klubban. Ez a rendezvénysorozat nagy sikerrel mûködött Kanadába távozásunkig. Itt ismerkedtem meg és muzsikáltam együtt neves hazai és külföldi elôadókkal, mint pl: Bojtorján, 100 Folk Celsius, Muszty-Dobai, Muzsay András, Nagy Bandó András, Bródy János, Hans Theessink, Komlói Spirituálé, Benkó Dixieland Band, Molnár Dixieland Band, White River Bluegrass Band (Montreal), Nice Try Band (USA), Sandifer and Carollo (USA), East Jazz, stb...A továbbiakban óriási megtisztelés volt, amikor egy szinpadon szerepelhettem Donovannal, a Fonográf együttessel, Dévai Nagy Kamillával, Jim Keelaghannal, Szakcsi Lakatos Bélával, Tolcsvay Bélával, George Hamiltonnal, jammelhettem a Muzsikás együttessel, Bródy Jánossal, Berecz Andrással, a régi Sebô együtessel, a Dûvô és az Ökrös zenekarok, tagjaival és még sok-sok csodálatos elôadóval.

 

Részt vettem különbözô hazai és külföldi zenei fesztiválokon. Néhányat emlitek a sok közül :
elsô magyar country fesztivál - Asztalos János park, Budapest 1980.
Szegedi Ifjúsági Napok 1976-1980, Country Park- Szeged.
Calaway Park Folk Festival – Calgary 1985
Calgary Folk Festival – 1986
Western Canadian Hungarian Folk Dance Festival 1988
Monrteal Hungarian Folk Music Festival 2003
Számos kultúrális rendezvény szervezôje, résztvevôje, folk és irodalmi klubok meghivott vendége voltam. A 90-es években a Calgary-ben mûködô Kaláka irodalmi szinpad vezetôje, rendezôje voltam. Több televiziós produkcióban vettünk reszt.

Ezzel egyidôben kezdtem rendszeresen versirással, versmegzenésitéssel foglalkozni. Elsô darabjaim az irodalmi szinpad elôadásaihoz készült dalbetétek voltak. Késôbb László József és Barabás Árpád szinészekkel a „Diák, irj magyar éneket!” cimû Ady emlékesthez irtam saját verset és zenét. Innét egyenes folytatásként jött az elsô önálló verses-irodalmi estem „Otthoni ének” cimmel, amelyet Nyugat Kanadában és Magyarország számos városában bemutattam Nagy Bandó barátommal közös elôadások keretében.

Felléptem Budapesten a Magyar tv.-ben, az RTL klubban, a Duna tv.-ben, a Szegedi Körzeti tv mûsorában, a Közéleti Kávéházban és a Grand Café-ban, a Mohácsi Városi tv-ben, a Pécsi Városi Rádió blues mûsorában, ugyancsak itt számos zenei klubban, a Szentesi Városi Rádió Sippal, Dobbal, Nádihegedûvel cimû népzenei magazinjában, a Szentesi Népzenei Fesztiválon a Téka együttes vendégeként, a Miskolci Zenepalotában önáló esttel, szinházi esteken Szentesen, Dunaújvárosban , Pécsett, Szegeden, a Magyar Hangszerésszövetség workshop sorozatán, a Kossuth Rádióban a Vass István Zoltán vezette Névjegy cimû mûsorban, a Mártélyi Képzômûvésztáborban és még számtalan egyéb helyen. Rendkivül szerencsésnek tekintem magam és hálás vagyok a fent felsorolt lehetôségekért. Kiváló múvészpéldaképekkel ismerkedhettem meg, akik közül néhányan közös lemezkészitési lehetôséget is felajánlottak, mint pl.: Balogh Kálmán, Hans Theesink, Kiszin Miklós, Szerényi Béla stb…

Angol nyelven iródott verseimért 2002-tôl az International Society of Poets minden évben felterjesztett az év költôje cimre. 2002-ben és 2003-ban oklevéllel és ezüstserleggel tüntettek ki a kortárs költészetben nyújtott kiemelkedô teljesitményemért. Verseim számos antológiában (Halycon Days, Timeless Mysteries, The Enchantment of Memory,Theatre of the Mind – London, England, Best Poems and Poets 2001, The International Who Is Who In Poetry 2004 – ez a legújabb kiadvány az én költeményemmel indul) . Az angol nyelvû siker ellenére verseim jelentôs részét magyarul irom. Elsô önálló magyar nyelvû kötetem megjelentetéséhez keresek jelenleg kiadót.
A mûvészeti munkám mellett tanárként és üzletemberként dolgozom.
Koltay Gábor: Trianon színes, magyar film 125 perc (2004)

A mü az 1945 utáni filmgyártás elsö Trianon-filmje, mely szokatlanul öszinte kérdéseket vet fel, és hangsúlyozza, hogy a ma is tartó trianoni folyamatról minden körülmények között beszélni kell.


Interneten
Koltay Gábor: Félnek a filmemtöl (Kisalföld/Sudár Ágnes)
Trianon a filmvásznon (ÉS/Hahner Péter)
Megélhetési Trianon (Népszabadság/Varsányi Gyula)
Olvasói levél (Népszabadság)


Szilágyi Andor: A rózsa énekei színes, magyar film 98 perc (2003)

Szereplôk: Franco Castellano; Zum Dávid; Bánsági Ildikó; Dzsoko Roszics; Maia Morgenstern; Gera Zoltán; Margitai Ági; Börcsök Enikô; Molnár Piroska; Tímár Éva; Gubás Gabi; Ujlaki Dénes; Kállai Ferenc; Kováts Adél

Díjak:
Budapest Magyar Filmszemle 2003 - Legjobb forgatókönyv díja Szilágyi Andornak
Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál 2003 - Zsüri különdíj  
Houston WorldFest Filmfesztivál 2004 - Platina Remi díj

Interneten
Hivatalos honlap
CSPV
MoziNet
ÉS
Valóság
Litera


PARAMETER
695 Coxwell Ave.
6. emelet
(kaputelefon: #221)

Tel/fax:
(416) 693-8312

E-mail:
parameter@sympatico.ca

A klub megközelíthetö:
Bloor metrovonal
Coxwell megálló
/Coxwell-Danforth,
dél-keleti sarok/


Vendégeink voltak


Támogatóink

MMK

MAFSZ

MEDIAWAVE

Top